У кожної компанії, що починає роботу в будь-якій сфері діяльності, є мета, до якої вона прагне, і є кошти, за допомогою яких вона намагається досягти бажаного результату. Мета і засоби в процесі роботи тісно пов’язуються в єдине ціле – місію.

Наша компанія бачить свою місію в наступному:

  • стати найкращим видавничо-поліграфічним комплексом у країні, провідним постачальником поліграфічних послуг свого сегмента ринку;
  • добитися високої якості послуг, упровадження світових стандартів у виробництві, логістиці та обслуговуванні;
  • діяти оперативно і гнучко, передбачаючи потреби наших клієнтів;
  • спростити до мінімуму роботу наших замовників у процесі створення видавничих продуктів на паперових носіях, включаючи завдання редакційного характеру, взявши максимально можливу їх частину на себе;
  • створити імідж компанії, яка вселяє довіру і повагу клієнтам і партнерам по бізнесу;
  • досягати поставлених цілей завдяки знанню сьогоднішніх і передбаченню майбутніх потреб наших клієнтів, роботі найкращих у галузі фахівців, правильній організації виробничих процесів і системному підходу до розвитку бізнесу;
  • об’єднати співробітників і підрозділи компанії в єдину команду, в якій головними критеріями є нижчевикладені Принципи Корпоративної Етики:

Професіоналізм.
Наші співробітники – професіонали своєї справи. Ми усвідомлюємо, що успіх нашого бізнесу ґрунтується на їх компетенції, і робимо все можливе для того, щоб у нас працювали найкращі фахівці в сфері газетного друку, а також намагаємося створити максимум умов для розвитку їхніх професійних якостей.

Порядність.
Є речі, які напрацьовуються роками, а руйнуються за мить – мова йде про довіру. Тому порядність у стосунках із клієнтами, партнерами і одне з одним – один з головних принципів нашої роботи.

Спрямованість на результат.
Досягнуті результати – головна міра успіху в нашій організації. Ми всіляко заохочуємо цілеспрямованість наших співробітників, бажання ставити амбітні цілі й демонструвати видатні результати.

Клієнтоорієнтованість.
Націленість на максимально можливе задоволення сьогоднішніх і передбачення майбутніх потреб замовників – є основоположним принципом організації нашої роботи. Ефективність нашої діяльності залежить від лояльності клієнтів.

Ініціативність.
Ініціатива вітається і заохочується, байдужість і пасивність засуджуються.

Відповідальність.
Здатність і бажання нести відповідальність – є невід’ємною характеристикою людини, орієнтованої на розвиток, а значить, і нашого співробітника.

Сумлінність.
Сумлінне ставлення до своїх обов’язків – наріжний камінь якісного надання послуг.

Відкритість.
Відкритість – це не тільки ознака нашої компанії, але й ключова характеристика наших співробітників. Відкритість – це бажання і вміння прислухатися до думки інших і враховувати їх потреби, вести конструктивну дискусію і бути готовим до розумного компромісу.

Командний дух.
Наш колектив прагне працювати як одна команда, в атмосфері співпраці та гордості за колективну працю, де поставлені завдання і цілі бізнесу сприймаються як спільна справа. Ставити особисті інтереси на чільне місце, нехтуючи інтересами організації, – неприйнятно для нашого колективу.