Кожна компанія, що починає роботу у будь-якій сфері діяльності, має поставлену перед собою мету, а також засоби, за допомогою яких вона досягає бажаного результату. Мета й засоби у процесі роботи сполучаються в єдине ціле – місію. Наша компанія вбачає свою місію в тому, щоб:
  • стати кращим видавничо-поліграфічним комплексом країни, провідним постачальником поліграфічних послуг у своєму сегменті ринку;
  • досягти найвищої якості послуг, упровадження світових стандартів у виробництві, логістиці та обслуговуванні;
  • діяти гнучко та оперативно, передбачаючи потреби наших клієнтів;
  • спростити до мінімуму роботу наших замовників у процесі створення видавничих продуктів на паперових носіях (включно з завданнями редакційного характеру), взявши максимально можливу її частину на себе;
  • створити імідж компанії, що викликає довіру та повагу у клієнтів і ділових партнерів;
  • досягти поставленої мети завдяки знанню нинішніх та передбаченню майбутніх потреб наших клієнтів, а також роботі кращих у галузі фахівців, правильній організації виробничих процесів та системному підходу до розвитку бізнесу;
  • об'єднати працівників і підрозділи компанії в єдину команду, де головними критеріями є Принципи Корпоративної Етики, викладені нижче:
Професіоналізм.
Наші співробітники – професіонали своєї справи. Ми усвідомлюємо те, що успіх нашого бізнесу базується на їхній компетенції, і робимо все можливе для того, щоб у нас працювали кращі фахівці друкарської галузі, а також намагаємося створити максимум умов для розвитку їхніх професійних якостей.

 
Порядність.
Є речі, які напрацьовуються роками, а руйнуються за мить – йдеться про довіру. Тому порядність у відносинах із клієнтами, партнерами та всередині власного колективу – один із головних принципів нашої роботи.
 
Робота на результат.
Досягнуті результати – головний критерій успіху в нашій організації. Ми всіляко заохочуємо цілеспрямованість наших працівників, бажання ставити амбіційні цілі та демонструвати гідні результати.
 
Клієнтоорієнтованість
Спрямування на максимально можливе задоволення сьогоднішніх та передбачення майбутніх потреб замовників є основним принципом організації нашої роботи. Ефективність нашої діяльності залежить від лояльності клієнтів.
 
Ініціативність
Ініціатива вітається й заохочується, байдужність та пасивність – засуджуються
 
Відповідальність
Здатність та бажання нести відповідальність є невід'ємною характеристикою людини, орієнтованої на розвиток, а отже – й кожного з наших співробітників.
 
Сумлінність
Сумлінне ставлення до своїх обов'язків – наріжний камінь якісного виконання робіт.
 
Відкритість
Відкритість – це не лише характеристика нашої компанії, а й ключова якість наших співробітників. Відкритість – це бажання та вміння прислухатися до думки інших та враховувати їхні потреби, вести конструктивну дискусію, бути готовим до розумного компромісу.
 
Командний дух
Наш колектив прагне працювати як єдина команда, в атмосфері співробітництва та гордості за колективну працю, де поставлені завдання й мета бізнесу сприймаються як спільна справа. Тому ставити власні інтереси над інтересами організації – неприйнятно для нашого колективу..